• 27430-22973
  • 6972854406
  • Πηλέως 27
  • Ελένη - Νικολάου - Κουτσουμπέλα
    Πολυτελείς Βιοκλιματικές Μεζονέτες στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας

Πολυτελείς βιοκλιματικές μεζονέτες στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας

Δίπλα στο χαρακτηρισμένο ως ιδιαιτέρου αισθητικού κάλους δάσος του Πευκιά, δημιούργησα ένα κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει τρεις βιοκλιματικές μεζονέτες. Μια των 70τμ. και δύο των 90 τ.μ.

 

 


   Οι τιμές και των τριών είναι πολύ ανταγωνιστικές και παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις.