Η κατασκευή

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό και τον κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων για εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμό στο περιβάλλον.

Η θεμελίωσή του είναι κατασκευή Randie.

O σοφάς του κτιρίου έχει φτιαχτεί με το χέρι. Έχουν χρησιμοποιηθεί ενισχυμένα υλικά, τσιμέντα συγκολλητικές ρητίνες και  αδιαβροχοποιητικό.